Κυριακή, Ιανουάριος 17, 2021


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

   

    Οι στόχοι του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ


 Η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών του, σε συνδυασμό με
    τις εξελίξεις της Ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, παράλληλα με τη
    διατήρηση του ιδιαίτερου προσωπικού χαρακτήρα της έκδοσης.

 Η εφαρμογή στρατηγικής για την εξασφάλιση μιας σταθερά υψηλής
    ανταγωνιστικής θέσης μέσω της αναγνωσιμότητας και των διαρκώς
    βελτιωμένων υπηρεσιών του.

 Η διατήρηση της τακτικής επαφής με τον διαφημιζόμενο επαγγελματία
    και η άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών του.

 Η διατήρηση και η αναβάθμηση των ποιοτικών στάνταρτ της έκδοσης.

 Η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της δημιουργικότητας των
    συνεργατών του προς όφελος των διαφημιζομένων - πελατών του.

 Η διατήρηση της μέχρι σήμερα πιστότητας των διαφημιζομένων -
    πελατών του, παράλληλα με την είσοδο νέων επιχειρήσεων που θα
    αναγνωρίσουν την υψηλή ποιότητα της έκδοσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΧΑΡΝΕΣ

NEWSLETTERS

Αυτό το ένθεμα απαιτεί την εφαρμογή Communicator
ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
Διαφήμιση
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ DELIVERY

Διαφήμιση