Σάββατο, Ιούλιος 13, 2024


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

   

    Οι στόχοι του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ


 Η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών του, σε συνδυασμό με
    τις εξελίξεις της Ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, παράλληλα με τη
    διατήρηση του ιδιαίτερου προσωπικού χαρακτήρα της έκδοσης.

 Η εφαρμογή στρατηγικής για την εξασφάλιση μιας σταθερά υψηλής
    ανταγωνιστικής θέσης μέσω της αναγνωσιμότητας και των διαρκώς
    βελτιωμένων υπηρεσιών του.

 Η διατήρηση της τακτικής επαφής με τον διαφημιζόμενο επαγγελματία
    και η άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών του.

 Η διατήρηση και η αναβάθμηση των ποιοτικών στάνταρτ της έκδοσης.

 Η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της δημιουργικότητας των
    συνεργατών του προς όφελος των διαφημιζομένων - πελατών του.

 Η διατήρηση της μέχρι σήμερα πιστότητας των διαφημιζομένων -
    πελατών του, παράλληλα με την είσοδο νέων επιχειρήσεων που θα
    αναγνωρίσουν την υψηλή ποιότητα της έκδοσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ